PVNED Groep

Een betere prijs voor uw elektriciteit

Via outsourcing en pooling zorgen we ervoor dat u tegen een betere prijs elektriciteit kunnen beheren, kopen en verkopen. U bent degene die bepaalt hoeveel verantwoordelijkheid u zelf wilt nemen en welke zaken u aan ons uitbesteedt. Dankzij een modulaire dienstenopbouw zijn we in staat om allerlei klanten in de elektriciteitsmarkt op maat te bedienen, van grootverbruiker tot elektriciteitsleverancier en van producent tot netbeheerder. Ieder bedrijf dat elektriciteit als hoofdzaak ziet, of als belangrijkste bijzaak, kunnen we op maat bedienen.

Nederland, België en Verenigd Koninkrijk

PVNED is begin 2005 gestart met dienstverlening in Nederland. De commerciële activiteiten in België gingen van start in 2009 en sinds 2013 werken we ook in het Verenigd Koninkrijk. Onze klantenkring, de breedte van onze dienstverlening en de organisatie zijn snel en beheerst gegroeid.

Verankerd in de energiemarkt

Moedermaatschappij PVNED Holding is een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd in Goes, Nederland. PVNED Holding bezit alle aandelen in de werkmaatschappijen ARBEL nv (België), PVNED bv (Nederland) en PVNED UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk). DELTA Energy en Eneco Energy Trade bezitten ieder 50% van de aandelen in PVNED Holding. Als aandeelhouders zijn DELTA en Eneco ook vaste klant van PVNED. Dat creëert een sterke binding tussen PVNED en haar aandeelhouders zonder dat de onafhankelijkheid van PVNED in het gedrang komt. PVNED biedt uitsluitend diensten voor derden en handelt noch voor eigen rekening noch voor haar aandeelhouders.