Onbalanskosten verlagen

In de Nederlandse energiemarkt is balansverantwoordelijkheid verplicht. Hoewel de forecasting steeds preciezer wordt, heeft u altijd te maken met onbalans. Wanneer u achteraf veel meer of minder energie verbruikt of produceert dan gepland, krijgt u achteraf een hoge rekening van de landelijke netbeheerder TenneT. Bij PVNED vangen we dit op door de onbalanskosten te delen. Dit verkleint het totale risico op onbalans. En daar profiteren we samen van!