Balansverantwoordelijkheid

De landelijke netbeheerder TenneT bewaakt de balans op het hoogspanningsnet dag en nacht. Om aan de vereiste balansverantwoordelijkheid te voldoen, meldt PVNED aan TenneT hoeveel energie u op het hoogspanningsnet zet. Dit voorspellen we aan de hand van specialistische forecastmodellen. Ook rapporteren wij welke partij deze energie produceert, wie de afnemers zijn en over welke netten u de energie transporteert.

Onbalansprijzen TenneT

Ondanks nauwkeurige forecasting, is het voorkomen van onbalans onmogelijk. Via gecontracteerde centrales zorgt TenneT daarom voor het opvangen van energietekorten of -overschotten. Dit zorgt voor schommelende onbalansprijzen. Om onbalanskosten te verlagen, werkt PVNED met een onbalanspool. Zo bundelen we samen onze krachten.