Binnen de energiesector zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor veilig berichtenverkeer. Daarom is er gekozen om uiterlijk 31 maart 2024 over te stappen van TLS 1.2 naar TLS 1.3. Zo kunnen ook in de toekomst berichten veilig worden uitgewisseld. Stap op tijd over naar TLS 1.3, anders verliest u mogelijk toegang tot het berichtenverkeer.

Wat is TLS 1.3 en waarom is de overstap belangrijk?
TLS (Transport Layer Security) is een beveiligingsprotocol voor gegevensbeveiliging. Hiermee wordt een veilige verbinding tot stand gebracht door encryptie en authenticatie. Marktpartijen in de energiesector maken via MFFBAS afspraken over veilige uitwisseling van gegevens. In dat kader is besloten om over te schakelen van het verouderde TLS versie 1.2 naar het veiligere TLS versie 1.3. Deze overstap geldt voor alle centrale systemen beheerd door TenneT en EDSN waarvan de processen beschreven staan in de sectordocumentatie.

Stap op tijd over!
Stapt uw organisatie niet tijdig over naar TLS 1.3, dan verliest u na 1 april 2024 mogelijk toegang tot het berichtenverkeer. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie, maar ook voor de keten waarvan u onderdeel uitmaakt.

Test of u TLS 1.3-ready bent
Wilt u weten of u succesvol bent overgestapt naar TLS 1.3? Dit kunt u testen. Hiervoor zijn momenteel de meeste acceptatieomgevingen van de centrale systemen geschikt gemaakt voor TLS 1.3 only. Marktpartijen kunnen op eigen gelegenheid testen of de overstap naar TLS 1.3 succesvol is verlopen op de acceptatieomgeving.

Meer weten over de overstap naar TLS 1.3?
Op www.mffbas.nl/themas is meer over de overstap naar TLS 1.3 te vinden. Zo kunt u hier ook de Quick Reference Card downloaden, waardoor u een goed overzicht heeft van TLS 1.3, waar u verdere informatie kunt vinden en waar u met uw vragen terecht kunt.

Mocht u vragen of berichtgeving hebben over uw TLS 1.3-readiness, dan kunt u deze per e-mail richten aan projecten@mffbas.nl.