PVNED is als een van de eerste commerciële marktpartijen in de energiesector gekwalificeerd voor Allocatie 2.0. Het programma Allocatie 2.0 zorgt ervoor dat we het energieverbruik steeds nauwkeuriger kunnen meten. Het resultaat: een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem dat bijdraagt aan de duurzame energietransitie in Nederland. Allocatie 2.0 is een ingrijpende verandering in de energiesector. NEDU voert dit gefaseerd in tot 2025. Het eerste deel, Allocatie 2.0 Tranche 1, gaat op 19 maart 2022 live.

Toekomstbestendig energiesysteem

Als programmaverantwoordelijke is PVNED verantwoordelijk voor een goede balans op de het elektriciteitsnet. Het verbruik van elektriciteit is de afgelopen jaren steeds onvoorspelbaarder geworden. Zo wordt er geen rekening gehouden met teruglevering, terwijl consumenten met zonnepanelen of elektrische auto’s wel elektriciteit terugleveren op het net. Met de komst van Allocatie 2.0 kunnen we energiehoeveelheden toewijzen op basis van actuele data, in plaats van voorspellingen. Dit doen we door gebruik te maken van slimme meters bij kleinverbruikers en telemetrie bij grootverbruikers. Op deze manier kunnen we verbruiksprofielen nauwkeurig meten per kwartier en is er geen correctie op de allocatie meer nodig.

Voordelen van Allocatie 2.0

Met de komst van Allocatie 2.0 sluit het toewijzen van energie preciezer aan op het werkelijke en actuele verbruik. Dit zorgt voor een directere koppeling tussen het verbruik en de afrekening van energie. Hierdoor kunnen we directer inspelen op nieuwe producten en diensten op de momenten dat er goedkope of veel duurzame energie beschikbaar is. Zo stimuleren we de energietransitie in Nederland.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Allocatie 2.0? Neem dan contact met ons op of bekijk de website van NEDU.