Recent is PVNED geregistreerd als Registered Reporting Mechanism (RRM)! Dit betekent dat PVNED vanaf nu bevoegd is om haar energietransacties te rapporteren aan ACER, de Europese toezichthouder op energiemarkten.

Om goed toezicht te kunnen houden op de Europese energiemarkten is het voor ACER belangrijk om zicht te hebben op energietransacties. Daarom is in REMIT, de verordening die regels stelt voor integere en transparante energiemarkten, het rapporteren van alle energietransacties verplicht gesteld.

Samen met Marien Boonman, van Energy Fact, is er de afgelopen tijd hard gewerkt om aan alle vereisten te voldoen. Nu we als PVNED deze stap hebben gezet kunnen we alle transacties die wij afhandelen zelfstandig rapporteren.

Meer weten over de rapportageverplichting? Zie https://www.acm.nl/nl/energie/elektriciteit-en-gas/groothandelsmarkt-energie/remit-verplichtingen/energietransacties-rapporteren-aan-acer

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact op via operations@pvned.eu.